Wordt fysiotherapie vergoed door de verzekering?

HomeWordt fysiotherapie vergoed door de verzekering?

De vergoeding voor fysio- en oefentherapie zit ingewikkeld in elkaar. Wanneer je er niet uit komt vraag dan aan jouw fysio- of oefentherapeut om te helpen. Op deze pagina leggen we vast meer uit over de vergoedingen van fysiotherapie in de basisverzekering en aanvullende verzekering.

Fysiotherapie in de basisverzekering

Het merendeel fysio- en oefentherapie wordt vergoed vanuit aanvullende verzekeringen. Een deel van de vergoeding vindt echter plaats vanuit de basisverzekering:

  • Voor verzekerden van 18 jaar en ouder wordt bij ‘chronische aandoeningen’ (zie lijst chronische aandoeningen) pas vanaf de 21e behandeling fysio- en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen niet. Deze eerste 20 behandelingen kunnen worden vergoed uit de aanvullende verzekering, maar dat is afhankelijk of die daarvoor toereikend is. Een aantal aanvullende verzekeringen dekt in geval van een ‘chronische aandoening’ wel de eerste 20 behandelingen. Lees dit goed na in de polisvoorwaarden of vraag daarom bij jouw zorgverzekeraar. Het is ook zo dat bij aandoeningen die levenslang zijn de 20 behandelingen slechts eenmalig niet vergoed worden. Ook geldt dat wanneer die 20 behandelingen al betaald zijn bij overstappen van verzekeraar deze niet opnieuw in rekening gebracht kunnen worden.
  • Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen per aandoening per jaar uit de basisverzekering vergoed. Als er meer behandelingen nodig zijn zullen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten. In het geval van een ‘chronische aandoening’ vindt volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.
  • Bij Claudicati Intermittens Fontaine 2 worden sinds januari 2017 de eerste 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) vanuit de basisverzekering per jaar vergoed voor patiënten met een verwijzing van de huisarts of specialist. Bepaalde zorgverzekeraars hanteren een selectief inkoopbeleid. Dit betekent dat zij uitsluitend voor claudicatio inkopen bij ClaudicatioNet aangesloten fysiotherapeuten. Patiënten krijgen dus alleen de volledige behandeling gesuperviseerde looptherapie bij claudicatio intermittens vergoed indien ze deze bij een ClaudicatioNet aangesloten fysiotherapeut volgen. Ook WillU Fysio is aangesloten bij ClaudicatioNet
  • Bij COPD is sinds 2019 de vergoedingsstructuur gewijzigd. Afhankelijk vanjouw nader te bepalen profiel kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van minimaal 5 en maximaal 70 behandelingen in het aanvangsjaar.

Alle vergoedingen uit de basisverzekering voor verzekerden van 18 jaar en ouder, dus ook de bovenstaande vergoeding voor fysio- en oefentherapie, vallen onder het verplicht eigen risico (€385,- in 2023).

Het eigen risico geldt niet voor vergoeding uit de aanvullende verzekeringen en dat is het merendeel van de fysio- en oefentherapie.

Meer informatie

Het verschilt uiteraard per verzekering en aandoening/klacht of fysiotherapie vergoed wordt door de basisverzekering of door een aanvullende verzekering. Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekering staan uitgewerkt in de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekeraar, vaak onder fysiotherapie, oefentherapie, beweegzorg of paramedische zorg. Uiteraard kunnen wij ook in ons systeem kijken of je recht hebt op vergoeding voor fysiotherapie. Je kunt contact met ons opnemen voor meer informatie, door een mail te sturen info@willufysio.nl.

Logo WillU Fysio

Wil jij werken aan je conditie of herstel met WillU Fysio?

Plan jouw afspraak dan via onze website.