Bezig met laden...
afbeelding leeg
afbeelding
afbeelding

Verwijzing arts

Directe toegang of zonder verwijzing naar een fysio- of oefentherapeut is sinds enkele jaren gemeengoed. Dit heeft het voordeel, dat u 'direct' bij de specialist op het gebied van bewegen terecht komt, zodra u direct kunt beginnen met werken aan uw herstel. Maar uiteraard kan uw arts u verwijzen voor fysio- of oefentherapie en in sommige gevallen vereist uw verzekeraar alsnog dat u een verwijzing nodig hebt, bijvoorbeeld in geval u een chronische aandoening heeft of aan huis behandeld moet worden.

Deze ontwikkeling is goed ontvangen, de huisarts blijft wel de cebtrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De behandelend therapeut zal de huisarts informeren, tenzij u aaangeeft dat u dat niet wenst.

Als u besluit om rechtstreeks van onze diensten gebruik te maken, dan voeren wij eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat wij vaststellen of u bij ons aan het juiste adres bent. Zo niet, dan krijgt u van ons het advies om de huisarts te bezoeken. Wanneer u wel behandeld kan worden, dan kunnen wij, in overleg met u aan de slag met een uitgebreider onderzoek van uw klachten en samen met u een plan van aanpak maken. 

Meestal is de eerste afspraak gevuld met deze inventarisatie en volgt in de volgende zittingen de feitelijke behandeling.