Veelgestelde vragen

Valt fysiotherapie onder eigen risico?

Het verplichte eigen risico voor patiënten van 18 jaar en ouder is alleen van toepassing bij zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. In veel gevallen wordt fysiotherapie uit aanvullende verzekeringen vergoed. Daarbij geldt geen verplicht eigen risico. Bekijk ook onze informatiepagina over vergoedingen van fysiotherapie om te kijken of jij hiervoor in aanmerking komt.

Uitzonderingen

Zoals aangegeven valt fysiotherapie alleen onder eigen risico indien dit vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Ieder verzekeringsjaar is er een eigen risico. De hoogte van dit bedrag kan verschillen, afhankelijk van de verzekering die je heeft afgesloten. Je betaalt het eigen risico wanneer je gebruik maakt van diensten die niet binnen de basisverzekering vallen. Er zijn echter enkele uitzonderingen, waarbij het verplichte eigen risico niet geldt:

  • Huisarts
  • Verloskundige en kraamzorg
  • Jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jongeren tot 22 jaar
  • Vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen, waaronder het merendeel van fysio- en oefentherapie

De overheid bepaalt ieder jaar een wettelijk verplicht eigen risico. In 2023 bedraagt dit € 385 per verzekerde.

Eigen risico bij fysiotherapie

In het geval van fysiotherapie of oefentherapie is er enkel sprake van eigen risico bij chronische aandoeningen. De overheid heeft een chronische lijst van aandoeningen samengesteld, waarin benoemd wordt welke chronische aandoeningen hieronder vallen. Wanneer je last heeft van een chronische aandoening op de lijst, heb je recht op fysiotherapie binnen de basisverzekering. Let er wel op dat je pas vanaf de 20e behandeling recht heeft op vergoeding vanuit de basisverzekering. Tot de 20e behandeling is het eventueel mogelijk dat het vanuit een aanvullende verzekering vergoed wordt of dat een eigen bijdrage in rekening gebracht wordt. Dit is alleen van toepassing wanneer jouw aanvullende verzekering niet toereikend is of wanneer je niet aanvullend verzekerd bent. Deze regel geldt vanaf 18 jaar en enkel voor volwassenen. Bij behandeling van kinderen tot 18 jaar met chronische ziektes geldt geen eigen risico.

Meer informatie

Twijfel je of fysio behandelingen in jouw basisverzekering vallen of wil je meer weten over eigen risico bij fysiotherapie? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Je kunt ons bereiken via 0167 521020 of door te mailen naar info@willufysio.nl. Wil je een afspraak maken bij onze praktijk in Dinteloord? Dit kan eenvoudig via patiëntenportaal.

Wordt fysiotherapie vergoed door de verzekering?

De vergoeding voor fysio- en oefentherapie zit ingewikkeld in elkaar. Wanneer je er niet uit komt vraag dan aan jouw fysio- of oefentherapeut om te helpen. Op deze pagina leggen we vast meer uit over de vergoedingen van fysiotherapie in de basisverzekering en aanvullende verzekering.

Fysiotherapie in de basisverzekering

Het merendeel fysio- en oefentherapie wordt vergoed vanuit aanvullende verzekeringen. Een deel van de vergoeding vindt echter plaats vanuit de basisverzekering:

  • Voor verzekerden van 18 jaar en ouder wordt bij ‘chronische aandoeningen’ (zie lijst chronische aandoeningen) pas vanaf de 21e behandeling fysio- en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen niet. Deze eerste 20 behandelingen kunnen worden vergoed uit de aanvullende verzekering, maar dat is afhankelijk of die daarvoor toereikend is. Een aantal aanvullende verzekeringen dekt in geval van een ‘chronische aandoening’ wel de eerste 20 behandelingen. Lees dit goed na in de polisvoorwaarden of vraag daarom bij jouw zorgverzekeraar. Het is ook zo dat bij aandoeningen die levenslang zijn de 20 behandelingen slechts eenmalig niet vergoed worden. Ook geldt dat wanneer die 20 behandelingen al betaald zijn bij overstappen van verzekeraar deze niet opnieuw in rekening gebracht kunnen worden.
  • Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen per aandoening per jaar uit de basisverzekering vergoed. Als er meer behandelingen nodig zijn zullen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten. In het geval van een ‘chronische aandoening’ vindt volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.
  • Bij Claudicati Intermittens Fontaine 2 worden sinds januari 2017 de eerste 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) vanuit de basisverzekering per jaar vergoed voor patiënten met een verwijzing van de huisarts of specialist. Bepaalde zorgverzekeraars hanteren een selectief inkoopbeleid. Dit betekent dat zij uitsluitend voor claudicatio inkopen bij ClaudicatioNet aangesloten fysiotherapeuten. Patiënten krijgen dus alleen de volledige behandeling gesuperviseerde looptherapie bij claudicatio intermittens vergoed indien ze deze bij een ClaudicatioNet aangesloten fysiotherapeut volgen. Ook WillU Fysio is aangesloten bij ClaudicatioNet
  • Bij COPD is sinds 2019 de vergoedingsstructuur gewijzigd. Afhankelijk vanjouw nader te bepalen profiel kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van minimaal 5 en maximaal 70 behandelingen in het aanvangsjaar.

Alle vergoedingen uit de basisverzekering voor verzekerden van 18 jaar en ouder, dus ook de bovenstaande vergoeding voor fysio- en oefentherapie, vallen onder het verplicht eigen risico (€385,- in 2023).

Het eigen risico geldt niet voor vergoeding uit de aanvullende verzekeringen en dat is het merendeel van de fysio- en oefentherapie.

Meer informatie

Het verschilt uiteraard per verzekering en aandoening/klacht of fysiotherapie vergoed wordt door de basisverzekering of door een aanvullende verzekering. Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekering staan uitgewerkt in de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekeraar, vaak onder fysiotherapie, oefentherapie, beweegzorg of paramedische zorg. Uiteraard kunnen wij ook in ons systeem kijken of je recht hebt op vergoeding voor fysiotherapie. Je kunt contact met ons opnemen voor meer informatie, door een mail te sturen info@willufysio.nl.

Logo WillU Fysio

Wil jij werken aan je conditie of herstel met WillU Fysio?

Plan jouw afspraak dan via onze website.